مرور برچسب

چگونه با فرزندانمان ارتباط برقرار کنیم

تقویت مهارت‌های فرزندپروری و انواع روش‌های آن (بخش سوم)

علت بدرفتاری در کودکان از احساس تعلق داشتن نشأت می٬گیرد. حال در ادامه، به این موضوع می‌پردازیم که چگونه می‌توانیم  برای کاهش بدرفتاری در فرزندمان، احساس تعلق خاطر را در او تقویت کنیم...