تقویت مهارت‌های فرزندپروری و انواع روش‌های آن (بخش پنجم)

تقویت مهارت‌های فرزندپروری و انواع روش‌های آن (بخش پنجم) در مطلب گذشته درباره باورهای فرزندان و اینکه این باورها از کجا می‌آیند صحبت کردیم. حالا می‌خواهم درباره احساسات فرزندان، منشاء این احساسات و اهداف آن با شما صحبت کنم. همه احساسات…

تقویت مهارت‌های فرزندپروری و انواع روش‌های آن (بخش سوم)

علت بدرفتاری در کودکان از احساس تعلق داشتن نشأت می٬گیرد. حال در ادامه، به این موضوع می‌پردازیم که چگونه می‌توانیم  برای کاهش بدرفتاری در فرزندمان، احساس تعلق خاطر را در او تقویت کنیم...

تقویت مهارت‌های فرزندپروری و انواع روش‌های آن (بخش دوم)

برای اینکه متوجه شویم انتظاری که از فرزندمان داریم، منطقی هست یا خیر باید به چند نکته توجه کنیم؛ توجه کنید که هر کودک موجودی منحصربه فرد و ترکیبی از ویژگی‌ها، صفات و رفتارهاست. بعضی از این صفات...