مرور رده

آشپزانه

مواردی که باید در مورد روغن‌های خوراکی بدانیم

روغن به دسته‌ای از مایعات گفته می‌شود که به دلیل چگالی پایین با آب مخلوط نمی‌شود و در دمای اتاق به صورت مایع باقی می‌ماند. روغن‌ها همانند چربی‌ها متشکل از تری‌گلیسیرید، مونوگلیسیرید و مقدار اندکی هم دی‌گلیسیرید می‌باشند.