مرور برچسب

کسب و کار جدید

مشاغل مناسب برای افرادی که معاشرت برای آن‌ها سخت است

در یک تجربه روانشناسی موقعیت مشاوره شغلی بوده است که افراد زیادی ناامید بوده‌اند و این افراد در طیف اوتیسم قرار داشتند یا معمولا در ظاهر اصلا جذابیتی نداشتند. چنین افرادی ممکن است بخواهند در یک یا چند مورد از این شغل‌هایی که در ادامه از…

چرا افراد باهوش تبدیل به کارآفرینان نه چندان جالب می‌شوند؟

یکی از مهم‌ترین خصوصیات غیر‌منطقی‌ای که می‌تواند به کارآفرینی لطمه وارد کند، عقل و شعور است. بله، هر چه بیشتر موفق‌تر باشید و هر چه بیشتر استعداد داشته باشید، خیلی سخت‌تر می‌توانید کسب و کاری را اداره کنید...