مرور برچسب

کارآفرینی

چرا افراد باهوش تبدیل به کارآفرینان نه چندان جالب می‌شوند؟

یکی از مهم‌ترین خصوصیات غیر‌منطقی‌ای که می‌تواند به کارآفرینی لطمه وارد کند، عقل و شعور است. بله، هر چه بیشتر موفق‌تر باشید و هر چه بیشتر استعداد داشته باشید، خیلی سخت‌تر می‌توانید کسب و کاری را اداره کنید...