مرور برچسب

رفتار کودکان

تقویت مهارت‌های فرزندپروری و انواع روش‌های آن (بخش دوم)

برای اینکه متوجه شویم انتظاری که از فرزندمان داریم، منطقی هست یا خیر باید به چند نکته توجه کنیم؛ توجه کنید که هر کودک موجودی منحصربه فرد و ترکیبی از ویژگی‌ها، صفات و رفتارهاست. بعضی از این صفات...