۸ تکنولوژی برتر سال ۲۰۱۹ که زندگی ما را متحول می‌کنند

درحال حاضر تکنولوژی با چنان سرعتی در حال تحول می‌باشد که باعث شده است پیش‌بینی‌های سالانه قبل ‌از اینکه در فضای مجازی و یا مقاله‌ای منتشر شوند، قدیمی به نظر برسند. با تکامل فناوری، امکان پیشرفت سریع‌تر آن نیز فراهم و ...