مرور برچسب

انواع موسیقی و ساز ها

انواع موسیقی و سازها

موسیقی هنری است که به لحظه لحظه‌ی زندگی بشر پیوند خورده است. مردمان در هر نقطه از کره زمین، آهنگ منحصر به فرد خود را دارند که سینه به سینه به نسل بعد انتقال پیدا کرده است...